ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
ลงวันที่ 21/05/2564

วันที่  21  พฤษภาคม  256 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง  โลหณุต  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564"   ด้วยการปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น  ณ บริเวรณสำนักงานแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)


'