title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ลงวันที่ 24/07/2563

วันที่  24  กรกฎาคม  2563 เวลา 09.30 น. นายกานต์  สินสืบผล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงานแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)


'