title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ลงวันที่ 26/07/2562

โดยหมวดทางหลวงตาพระยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอตาพระยา พัฒนา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ทล.348 กม.47+000-50+000 (หน้าอำเภอตาพระยา)


'