title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างผลิตป้านไวนิล จำนวน 1 รายการ 08/05/2562 619/-/62/177 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
17 ซื้อวัสดุเช์้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/04/2562 619/35/62/166 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
18 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 13/03/2562 619/60/62/136 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
19 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/03/2562 619/35/62/135 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/02/2562 619/30/62/29 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
21 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 619/62/09 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
22 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 16 ถึง 22 จาก 22 รายการ