ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 ระหว่าง กม.239+335 - กม.239+925 29/03/2567 คค 06061/พ.1/e.14/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
17 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 6 ระหว่าง กม.57+525 - กม.58+960 29/03/2567 คค 06061/พ.1/e.10/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
18 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 5 ระหว่าง กม.43+870 - กม.45+305 29/03/2567 คค 06061/พ.1/e.8/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
19 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.23+049 - กม.23+654 และ กม.37+674 - กม.38+444 และ กม.38+781 - กม.39+096 29/03/2567 คค 06061/พ.1/e.12/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
20 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+028 - กม.10+953 29/03/2567 คค 06061/พ.1/e.9/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
21 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน กุดเตย - โคคลาน ระหว่าง กม.3+970 - กม.6+000 29/03/2567 คค 06061/พ.1/e.11/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
22 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 5 บริเวณที่ กม.254+133 (แยกคลองยาง) 28/03/2567 คค 06061/พ.1/e.5/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
23 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.267+598 - กม.270+700 01/04/2567 คค 06061/พ.1/e.15/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
24 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 6 ระหว่าง กม.226+680 - กม.230+475 LT., RT. 01/04/2567 คค 06061/พ.1/e.19/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
25 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 1 ระหว่าง กม.228+790 - กม.229+309 LT., RT. 28/03/2567 คค 06061/พ.1/e.7/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
26 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.271+045 - กม.272+265 LT. 28/03/2567 คค 06061/พ.1/e.6/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
27 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+695 - กม.5+515 และ กม.5+615 - กม.6+945 28/03/2567 คค 06061/พ.1/e.4/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
28 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.278+334 - กม.279+855 และ กม.280+421 - กม.281+261 และ กม.281+694 - กม.283+214 28/03/2567 คค 06061/พ.1/e.3/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
29 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.63+483 - กม.64+813 LT. , RT. 27/03/2567 คค 06061/พ.1/e.1/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
30 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน คลองยาง - สระขวัญ ระหว่าง กม.0+719 - กม.2+201 LT. , RT. 27/03/2567 คค 06061/พ.1/e.2/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 141 รายการ