ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 4 ระหว่าง กม.236+676 - กม.237+096 31/10/2565 สก.23/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
47 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.129+045 - กม.129+461 31/10/2565 สก.22/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
48 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๗๕ - กม.๑๒๕+๙๘๐ (รวมแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘) 27/10/2565 สก.9/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
49 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ตอน ช่องกุ่ม - หนองสังข์ ระหว่าง กม.๑๓+๖๖๓ - กม.๑๘+๕๒๖ 27/10/2565 สก.8/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
50 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ตอน ช่องกุ่ม - หนองสังข์ ระหว่าง กม.๑๓+๖๖๓ - กม.๑๘+๕๒๖ 18/10/2565 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
51 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๗๕ - กม.๑๒๕+๙๘๐ (รวมแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘) 18/10/2565 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
52 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.๐+๒๖๕ - กม.๒+๐๗๕ 28/09/2565 สก.5/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
53 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ตอน ช่องกุ่ม - หนองสังข์ ระหว่าง กม.๑๓+๖๖๓ - กม.๑๘+๕๒๖ 27/09/2565 คค 06061/พ.1/e.3/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
54 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๗๕ - กม.๑๒๕+๙๘๐ (รวมแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘) 27/09/2565 คค 06061/พ.1/e.4/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
55 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 20/09/2565 สก.2/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
56 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเขาฉกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 20/09/2565 สก.1/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
57 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 08/09/2565 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
58 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเขาฉกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 08/09/2565 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/06/2565 619/60/65/170 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
60 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 3646 บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท ระหว่าง กม.26+970 - กม.27+600 (จุดสลับเลน) ระยะทาง 0.630 กม. 11/03/2565 619/ - /65/107 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 141 รายการ