ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.295+331 - กม.296+366 RT. (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3366) 04/01/2565 สก.9/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
62 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ป่าไร่ – ช่องตากิ่ว ระหว่าง กม.87+135 – กม.90+353 30/12/2564 สก.10/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/12/2564 619/60/65/43 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
64 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก บริเวณ กม.224+086 (แยกบ้านแก้ง) 23/12/2564 สก.8/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
65 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน โคคลาน – แก้วเพชรพลอย ตอน 2 ระหว่าง กม.122+195 - กม.123+385 และกม.123+815 – กม.125+635 20/12/2564 สก.6/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
66 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3198 ตอน ช่องกุ่ม – หนองสังข์ ระหว่าง กม.15+060 - กม.15+445 และกม.15+835 – กม.18+495 20/12/2564 สก.7/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
67 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+807 - กม.12+417 และ กม.12+523 - กม.13+958 21/12/2564 สก.5/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
68 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 8 ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+000 (เป็นช่วงๆ) 02/12/2564 สก.2/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
69 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ระหว่าง กม.146+439 - กม.147+161 09/12/2564 สก.3/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
70 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ตอน 1 ระหว่าง กม.54+040 - กม.54+915 01/12/2564 สก.4/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
71 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงตาพระยา แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ๑ แห่ง 24/11/2564 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/11/2564 619/30/65/01 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/11/2564 619/60/65/15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
74 ซื้อเสาหลักนำทางยางพารา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ปริมาณงาน 880 ต้น 24/06/2564 สก.1/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/02/2564 619/60/64/79 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 141 รายการ