ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน อ่างฤาไน - ทุ่งกบินทร์ ระหว่าง กม.156+425 - กม.158+000 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.16/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
92 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.73+585 - กม.75+440 16/11/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
93 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.55+610 - กม.56+100 13/11/2563 คค 06061/พ.1/e.8/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
94 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.6+080 - กม.7+200 และทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน โคกสะแบง - หนองเอี่ยน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+420 13/11/2563 คค 06061/พ.1/e.9/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
95 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โคกเพร็ก - แสง์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๕๐ และ กม.๕+๓๕๐ - กม.๖+๗๖๐ ปริมาณงาน ๒๑,๔๘๖ ตร.ม. 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.7/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
96 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสาวเอ้ - ไทรเดี่ยว ระหว่าง กม.๔+๗๑๕ - กม.๘+๒๐๐ ปริมาณงาน ๒๔,๗๐๕ ตร.ม. 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.6/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
97 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไร่ - ช่องตากิ่ว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๓๐๐ - กม.๒๗+๕๒๐ ปริมาณงาน ๒๒,๖๐๐ ตร.ม. 13/11/2563 คค 06061/พ.1/e.5/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
98 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ตลาดโรงเกลือ - ป่าไร่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓+๓๕๐ - กม.๖+๗๔๐ ปริมาณงาน ๒๓,๗๓๐ ตร.ม. 13/11/2563 คค 06061/พ.1/e.4/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
99 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ที่ กม.๖๑+๙๑๘ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒ หลัง) 10/11/2563 คค 06061/พ.1/e.3/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
100 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน บริเวณ กม.๖๑+๙๑๘ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/11/2563 คค 06061/พ.1/e.1/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน บริเวณ กม.๖๑+๙๑๘ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/11/2563 คค 06061/พ.1/e.2/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 08/10/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 08/10/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 07/10/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
105 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ที่ กม.61+918 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 สก.22/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 141 รายการ