ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอรัญประเทศ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) บริเวณ กม.296+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 สก.16/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
107 จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0402 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล้อม บริเวณ กม.197+050 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 สก.15/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
108 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.229+767 - กม.230+595 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 27/03/2563 สก.14/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
109 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 3 ระหว่าง กม.25+650 - กม.26+764 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,012 ม.) 27/03/2563 สก.10/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
110 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 1 ระหว่าง กม.9+830 - กม.10+712 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 520 ม.) 27/03/2563 สก.9/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
111 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช่องกุ่ม - หนองสังข์ ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๘+๑๕๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๑ ต้น) 27/03/2563 สก.13/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
112 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 1 ระหว่าง กม.224+200 - กม.224+992 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 27/03/2563 สก.12/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
113 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข 348 ตอนควบคุม 0101 ตอน อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.39+180 - กม.45+870 ปริมาณงาน 75,018 ตร.ม. 23/03/2563 สก.19/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
114 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.๔๕+๘๗๐ - กม.๔๙+๘๔๐ และ กม.๕๙+๔๙๐ - กม.๖๓+๑๘๕ ปริมาณงาน ๗๓,๘๑๔ ตร.ม. 23/03/2563 สก.18/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
115 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.15+000 - กม.22+995 ปริมาณงาน 74,148 ตร.ม. 25/03/2563 สก.21/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
116 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข 3198 ตอนควบคุม 0100 ตอน ช่องกุ่ม - หนองสังข์ ระหว่าง กม.0+300 - กม.8+155 ปริมาณงาน 73,857 ตร.ม. 25/03/2563 สก.20/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
117 จ้างก่อสร้าง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3511 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แสนสุข - จารย์จู ระหว่าง กม.0+005 - กม.2+565 ปริมาณงาน 23,163 ตร.ม. 20/03/2563 สก.17/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
118 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ระหว่าง กม.53+845 - กม.55+305 ปริมาณงาน 17,279 ตร.ม. 11/03/2563 สก.7/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
119 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สระขวัญ - เขามะกา ระหว่าง กม.๒๒+๗๗๐ - กม.๒๖+๗๙๓ LT. ปริมาณงาน ๔.๐๒๓ กม. ต่อ ๒ ช่องจราจร 11/03/2563 สก.8/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
120 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.93+140 - กม.95+755 ปริมาณงาน 23,906 ตร.ม. 10/03/2563 สก.6/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 141 รายการ