ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ตอน ช่องกุ่ม - หนองสังข์ ระหว่าง กม.๑๓+๖๖๓ - กม.๑๘+๕๒๖ 21/09/2565 คค 06061/พ.1/e.3/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
47 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๗๕ - กม.๑๒๕+๙๘๐ (รวมแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘) 21/09/2565 คค 06061/พ.1/e.4/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
48 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 14/09/2565 สก.2/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
49 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเขาฉกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 14/09/2565 สก.1/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
50 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 08/09/2565 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
51 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเขาฉกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 08/09/2565 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
52 จ้างก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.295+331 - กม.296+366 RT. (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3366) 24/12/2564 สก.9/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
53 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ป่าไร่ – ช่องตากิ่ว ระหว่าง กม.87+135 – กม.90+353 23/12/2564 สก.10/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
54 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก บริเวณ กม.224+086 (แยกบ้านแก้ง) 17/12/2564 สก.8/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
55 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน โคคลาน – แก้วเพชรพลอย ตอน 2 ระหว่าง กม.122+195 - กม.123+385 และกม.123+815 – กม.125+635 14/12/2564 สก.6/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
56 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3198 ตอน ช่องกุ่ม – หนองสังข์ ระหว่าง กม.15+060 - กม.15+445 และกม.15+835 – กม.18+495 14/12/2564 สก.7/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
57 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+807 - กม.12+417 และ กม.12+523 - กม.13+958 15/12/2564 สก.5/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
58 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 8 ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+000 (เป็นช่วงๆ) 02/12/2564 สก.2/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
59 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ระหว่าง กม.146+439 - กม.147+161 02/12/2564 สก.3/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
60 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ตอน 1 ระหว่าง กม.54+040 - กม.54+915 01/12/2564 สก.4/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 112 รายการ