ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ที่ กม.89+300 จำนวน 1 แห่ง 01/04/2567 619/ - /67/93 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
17 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์และต้นไม้ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.290+960 จำนวน 1 แห่ง 01/04/2567 619/ - /67/92 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/04/2567 619/60/67/91 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 29/03/2567 619/45/67/90 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/03/2567 619/35/67/89 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/03/2567 619/60/67/88 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/03/2567 619/60/67/87 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
23 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.240+725 จำนวน 1 แห่ง 19/03/2567 619/ - /67/86 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
24 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.256+300 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 619/ - /67/85 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
25 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.224+602 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 619/ - /67/84 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
26 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.238+130 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 619/ - /67/83 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
27 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอนควบคุม 0102 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ที่ กม.76+750 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 619/ - /67/82 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
28 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 2 รายการ 15/03/2567 619/ - /67/79 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/03/2567 619/60/67/81 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/03/2567 619/60/67/80 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,931 รายการ