ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้า จำนวน 23 รายการ 09/02/2567 619/60/67/58 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
62 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 08/02/2567 619/67/05/16 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 08/02/2567 619/60/67/57 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 08/02/2567 619/60/67/56 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 07/02/2567 619/67/05/15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
66 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/02/2567 619/67/04/14 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
67 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 07/02/2567 619/67/04/13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 07/02/2567 619/67/04/12 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 06/02/2567 619/45/67/55 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
70 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 05/02/2567 619/67/04/11 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/02/2567 619/60/67/54 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
72 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/01/2567 619/35/67/53 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
73 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.293+500 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 29/01/2567 619/ - /67/52 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
74 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.292+761 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 29/01/2567 619/ - /67/51 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 29/01/2567 619/60/67/50 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,931 รายการ