ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/01/2567 619/60/67/49 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
77 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 26/01/2567 619/ - /67/48 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
78 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 619/35/67/47 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
79 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 619/67/04/10 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
80 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 23/01/2567 619/85/67/46 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 23/01/2567 619/45/67/45 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/01/2567 619/60/67/44 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
83 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 22/01/2567 619/ - /67/43 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/01/2567 619/60/67/42 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 22/01/2567 619/45/67/41 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
86 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/01/2567 619/67/04/09 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
87 จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน 12/01/2567 619/ - /67/40 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/01/2567 619/60/67/39 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
89 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 05/01/2567 619/67/04/08 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
90 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 05/01/2567 619/67/04/07 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,931 รายการ