ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 05/01/2567 619/67/04/06.1 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 05/01/2567 619/67/04/06 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
93 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/12/2566 619/35/67/38 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
94 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 16 รายการ 26/12/2566 619/85/67/37 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
95 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ 25/12/2566 619/ - /67/35 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
96 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/12/2566 619/35/67/36 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/12/2566 619/60/67/34 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 21/12/2566 619/45/67/33 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
99 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 21/12/2566 619/70/67/32 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 21/12/2566 619/60/67/31 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
101 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 20/12/2566 619/ - /67/30 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
102 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 20/12/2566 619/70/67/29 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/12/2566 619/60/67/28 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ 19/12/2566 619/45/67/27 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
105 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 19/12/2566 619/ - /67/26 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,931 รายการ