ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/12/2566 619/60/67/25 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/12/2566 619/60/67/24 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/12/2566 619/60/67/23 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 30/11/2566 619/45/67/21 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/11/2566 619/35/67/20 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
111 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 30/11/2566 619/85/67/22 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/11/2566 619/60/67/19 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 27/11/2566 619/60/67/18 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 24/11/2566 619/45/67/17 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
115 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 22/11/2566 619/67/35/05 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/11/2566 619/35/67/16 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
117 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 20/11/2566 619/67/04/04 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 17/11/2566 619/35/67/15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
119 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 29 รายการ 13/11/2566 619/85/67/14 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 13/11/2566 619/45/67/13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,931 รายการ