ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 5 ระหว่าง กม.267+385 - กม.268+225 และ กม.268+645 - กม.269+555 25/11/2563 คค 06061/พ.1/e.21/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
62 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 ระหว่าง กม.245+212 - กม.245+652 และ กม.246+125 - กม.247+245 25/11/2563 คค 06061/พ.1/e.20/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
63 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 2 ระหว่าง กม.14+160 - กม.18+766 (เป็นช่วงๆ) 25/11/2563 คค 06061/พ.1/e.17/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
64 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ที่ กม.๗๖+๖๕๐ (ด้านซ้ายทาง) 25/11/2563 คค 06061/พ.1/e.18/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
65 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.73+585 - กม.75+440 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.14/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
66 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 3 ระหว่าง กม.98+775 - กม.100+630 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.13/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
67 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.5+040 - กม.6+895 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.10/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
68 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 3 ระหว่าง กม.39+145 - กม.41+000 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.15/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
69 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 4 ระหว่าง กม.46+145 - กม.48+000 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
70 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.288+415 - กม.288+800 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.12/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
71 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน อ่างฤาไน - ทุ่งกบินทร์ ระหว่าง กม.156+425 - กม.158+000 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.16/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
72 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.55+610 - กม.56+100 23/11/2563 คค 06061/พ.1/e.8/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
73 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.6+080 - กม.7+200 และทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน โคกสะแบง - หนองเอี่ยน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+420 23/11/2563 คค 06061/พ.1/e.9/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
74 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โคกเพร็ก - แสง์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๕๐ และ กม.๕+๓๕๐ - กม.๖+๗๖๐ ปริมาณงาน ๒๑,๔๘๖ ตร.ม. 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.7/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
75 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสาวเอ้ - ไทรเดี่ยว ระหว่าง กม.๔+๗๑๕ - กม.๘+๒๐๐ ปริมาณงาน ๒๔,๗๐๕ ตร.ม. 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.6/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 111 รายการ