ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไร่ - ช่องตากิ่ว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๓๐๐ - กม.๒๗+๕๒๐ ปริมาณงาน ๒๒,๖๐๐ ตร.ม. 13/11/2563 คค 06061/พ.1/e.5/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
77 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ตลาดโรงเกลือ - ป่าไร่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓+๓๕๐ - กม.๖+๗๔๐ ปริมาณงาน ๒๓,๗๓๐ ตร.ม. 13/11/2563 คค 06061/พ.1/e.4/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
78 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ที่ กม.๖๑+๙๑๘ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒ หลัง) 10/11/2563 คค 06061/พ.1/e.3/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
79 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน บริเวณ กม.๖๑+๙๑๘ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/11/2563 คค 06061/พ.1/e.1/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน บริเวณ กม.๖๑+๙๑๘ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/11/2563 คค 06061/พ.1/e.2/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
81 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ที่ กม.61+918 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 สก.22/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
82 จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอรัญประเทศ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) บริเวณ กม.296+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สก.16/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
83 จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0402 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล้อม บริเวณ กม.197+050 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สก.15/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
84 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 38 รายการ 25/03/2563 สก.5/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
85 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.229+767 - กม.230+595 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 27/03/2563 สก.14/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
86 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 3 ระหว่าง กม.25+650 - กม.26+764 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,012 ม.) 27/03/2563 สก.10/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
87 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 1 ระหว่าง กม.9+830 - กม.10+712 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 520 ม.) 27/03/2563 สก.9/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
88 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช่องกุ่ม - หนองสังข์ ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๘+๑๕๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๑ ต้น) 27/03/2563 สก.13/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
89 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 1 ระหว่าง กม.224+200 - กม.224+992 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 27/03/2563 สก.12/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
90 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข 348 ตอนควบคุม 0101 ตอน อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.39+180 - กม.45+870 ปริมาณงาน 75,018 ตร.ม. 23/03/2563 สก.19/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 111 รายการ