ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน 11/03/2567 619/ - /67/74 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
32 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/02/2567 619/35/67/68 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/02/2567 619/60/67/67 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 619/60/67/66 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/02/2567 619/45/67/65 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 19/02/2567 619/45/67/64 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
37 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 16/02/2567 619/35/67/63 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2567 619/60/67/61 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/02/2567 619/60/67/60 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
40 ซื้อวัสดุก่อสร้า จำนวน 23 รายการ 09/02/2567 619/60/67/58 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 08/02/2567 619/60/67/57 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 08/02/2567 619/60/67/56 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 06/02/2567 619/45/67/55 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/02/2567 619/60/67/54 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
45 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/01/2567 619/35/67/53 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 216 รายการ