ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/12/2566 619/60/67/34 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 21/12/2566 619/45/67/33 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 21/12/2566 619/60/67/31 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 20/12/2566 619/70/67/29 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/12/2566 619/60/67/28 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ 19/12/2566 619/45/67/27 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
67 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 19/12/2566 619/ - /67/26 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/12/2566 619/60/67/25 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/12/2566 619/60/67/24 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/12/2566 619/60/67/23 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 30/11/2566 619/45/67/21 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
72 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/11/2566 619/35/67/20 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/11/2566 619/60/67/19 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 27/11/2566 619/60/67/18 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 24/11/2566 619/45/67/17 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 216 รายการ