แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
131 27/02/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0102 ตอน สระขวัญ - เขามะกา ระหว่าง กม.12+570 - กม.14+225 LT. ปริมาณงาน 19,077 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
132 27/02/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.93+140 - กม.95+755 ปริมาณงาน 23,906 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
133 27/02/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.๒๕๘+๔๘๕ - กม.๒๕๙+๗๙๓ LT. ปริมาณงาน ๑๕,๙๔๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
134 27/02/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ทับทิมสยาม๐๕ - วัฒนานคร ระหว่าง กม.๑๒+๗๙๐ - กม.๑๖+๐๗๕ ปริมาณงาน ๒๙,๘๐๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
135 26/02/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แสนสุข - จารย์จู ระหว่าง กม.๐+๐๐๕ - กม.๒+๕๖๕ ปริมาณงาน ๒๓,๑๖๓ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
136 06/03/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สระขวัญ - เขามะกา บริเวณ กม.๑๗+๙๓๐ (แยกน้ำซับ) ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
137 31/01/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข ๓๓, ๓๕๙, ๓๖๑๘, ๓๓๙๕, ๓๔๖๒, ๓๓๖๖, ๓๔๘, ๓๑๙๘, ๓๔๘๖, ๓๔๗๙, ๓๓๐๘ ปริมาณงาน ๑๖ แห่ง (๑,๒๐๘ อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
138 29/01/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข ๓๓, ๓๕๙, ๓๖๑๘, ๓๓๙๕, ๓๔๖๒, ๓๓๖๖, ๓๔๘, ๓๑๙๘, ๓๔๘๖, ๓๔๗๙, ๓๓๐๘ ปริมาณงาน ๑๖ แห่ง (๑,๒๐๘ อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
139 22/01/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข ๓๓, ๓๕๙, ๓๖๑๘, ๓๓๙๕, ๓๔๖๒, ๓๓๖๖, ๓๔๘, ๓๑๙๘, ๓๔๘๖, ๓๔๗๙, ๓๓๐๘ ปริมาณงาน ๑๖ แห่ง (๑,๒๐๘ อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
140 18/01/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3486) ระหว่าง กม.71+400 - กม.72+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 131 ถึง 140 จาก 142 รายการ