แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 20/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 6 ระหว่าง กม.226+680 - กม.230+475 LT., RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงหนองน้ำใส แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.271+045 - กม.272+265 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.23+049 - กม.23+654 และ กม.37+674 - กม.38+444 และ กม.38+781 - กม.39+096 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 1 ระหว่าง กม.228+790 - กม.229+309 LT., RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 6 ระหว่าง กม.57+525 - กม.58+960 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 5 ระหว่าง กม.43+870 - กม.45+305 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.77+386 - กม.80+036 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 142 รายการ