แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 2 ระหว่าง กม.276+010 - กม.276+530 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.1+349 - กม.2+260 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+028 - กม.10+953 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ตลาดโรงเกลือ - ป่าไร่ ระหว่าง กม.0+036 - กม.1+476 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน กุดเตย - โคคลาน ระหว่าง กม.3+970 - กม.6+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 18/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 3 ระหว่าง กม.296+157 - กม.296+693 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 14/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 8 ระหว่าง กม.237+000 - กม.237+120 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 14/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.278+334 - กม.279+855 และ กม.280+421 - กม.281+261 และ กม.281+694 - กม.283+214 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 14/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน คลองยาง - สระขวัญ ระหว่าง กม.0+719 - กม.2+201 LT. , RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 14/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.267+598 - กม.270+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 142 รายการ