แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 14/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 5 บริเวณที่ กม.254+133 (แยกคลองยาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 14/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+695 - กม.5+515 และ กม.5+615 - กม.6+945 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 14/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 บริเวณที่ กม.269+431 (สี่แยกวัฒนานคร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 14/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.279+700 - กม.280+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 14/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ตอน 4 ระหว่าง กม.116+750 - กม.117+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 14/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.63+483 - กม.64+813 LT. , RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 16/08/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖๖+๔๗๕ - กม.๒๖๗+๕๐๖ RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 27/06/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓๖+๙๕๐ - กม.๒๓๗+๘๖๑ LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 27/06/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖๖+๔๗๕ - กม.๒๖๗+๕๐๖ RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 04/01/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 142 รายการ