แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 10/03/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 3646 บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท ระหว่าง กม.26+970 - กม.27+600 (จุดสลับเลน) ระยะทาง 0.630 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 23/12/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.295+331 – กม.296+366 RT. (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3366) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 21/12/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ป่าไร่ - ช่องตากิ่ว ระหว่าง กม.87+135 - กม.90+353 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 15/12/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก บริเวณ กม.226+255 (แยกบ้านแก้ง) ยกเลิกแผน
75 15/12/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก บริเวณ กม.224+086 (แยกบ้านแก้ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 29/11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3198 ตอน ช่องกุุ่ม - หนองสังข์ ระหว่าง กม.15+060 - กม.15+445 และ กม.15+835 - กม.18+495 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 29/11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ระหว่าง กม.146+439 - กม.147+161 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 29/11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย ตอน 2 ระหว่าง กม.122+195 - กม.123+385 และ กม.123+815 - กม.125+635 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 29/11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+807 - กม.12+417 และ กม.12+523 - กม.13+958 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 29/11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ตอน 1 ระหว่าง กม.54+040 - กม.54+915 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 142 รายการ