แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
81 29/11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ตอน 1 ระหว่าง กม.54+040 - กม.54+915 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
82 29/11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก บริเวณ กม.226+255 (แยกบ้านแก้ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
83 29/11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 8 ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
84 24/11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตาพระยา แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
85 17/11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแหลม – สระแก้ว ระหว่าง กม.130+200 – กม.143+700 LT., RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
86 16/06/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยเเขวงทางหลวงสระเเก้ว (วัฒนานคร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
87 16/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 2 ระหว่าง กม.14+160 - กม.18+766 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
88 16/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน กุดเตย - โคคลาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+655 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
89 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 ระหว่าง กม.245+212 - กม.245+652 และ กม.246+125 - กม.247+245 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
90 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.73+585 - กม.75+440 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 81 ถึง 90 จาก 142 รายการ