วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ test
งบประมาณ 1,500,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marketing)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง [ aa ] 21/03/2564 21/03/2564
2 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 21/03/2564 21/03/2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 21/03/2564 21/03/2564
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
5 สัญญา/ข้อตกลง 21/03/2564 21/03/2564
6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
7 ยกเลิกโครงการ