วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครือข่ายในภูมิภาคกรมทางหลวง 11/01/2565 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. test 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17/11/2564 17,590.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 17/12/2564 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2564 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 15/11/2564 5,625,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 26/10/2564 43,357,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 15/11/2564 1,402,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุสำนักงาน 21/07/2564 46,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Acrobat Pro D 19/07/2564 8,089.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หน่วยจัดเก็บข้อมูล 19/07/2564 58,978.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 14/09/2564 9,613,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 08/07/2564 29,211.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24/06/2564 28,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนดลยีสารสนเทศ 28/05/2564 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 60 รายการ