วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2561 31,083.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 13/11/2561 6,377,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 47 จาก 47 รายการ