วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62087112110
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง
งบประมาณ 1,401,840.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 08/08/2562 14/08/2562
2 ประกาศราคากลาง 16/08/2562 31/10/2562
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 16/08/2562 23/08/2562
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 02/09/2562 02/12/2562
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง 08/10/2562 30/09/2563
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ