วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63097513513
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง
งบประมาณ 1,168,600.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 23/09/2563 21/10/2563
2 ประกาศราคากลาง 23/09/2563 28/10/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 29/09/2563 29/10/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 14/10/2563 30/10/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง [ ] 27/11/2563 31/12/2563
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ