แขวงทางหลวงสระแก้วเปิดศูนย์บริการประชาชน
ลงวันที่ 11/04/2566

วันนี้ (11 เมษายน 2566) เวลา 09.09 น. นายพรพิชิต กลิ่นมาลี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) ฝ่ายวิศวกรรม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว และกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ร่วมกันเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย (เขาช่องตะโก) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566


'