Close
title
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจร ด้วยโครงการ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 เขาฉกรรจ์-สระแก้ว ตอนที่ 1 กำลังดำเนินการก่อสร้างถนน ในการนี้จึงจำเป็นต้องทำเส้นทางเบี่ยงการจราจรและปิดช่องจราจรด้านขวา ช่วง กม.ที่ 133 + 000 .000 (ร้านโชควัฒนา) ถึง กม. ที่ 134 + 845.000 (ร้านอาหารสองพี่น้อง) ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและปฏิบัติตามป้าย จราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 317 เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว