Close
title
title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวง ยันนโยบายคมนาคมไม่ได้สั่งรื้อเกาะกลางทำแบริเออร์

https://www.facebook.com/129521840456698/posts/2472804032795122/  กรมทางหลวง ยันนโยบายคมนาคมไม่ได้สั่งรื้อเกาะกลางทำแบริเออร์ ให้เริ่มกับโครงการใหม่หรือปรับปรุงเกาะสีเดิมเท่านั้น ยันช่วยลดความรุนแรงอุบัติเหตุ เปิดรูปแบบเกาะกลางถนนกรมทางหลวงจะใช้แบบผสมผสาน แบริเออร์-แบบยก นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวประเด็น “ทล.-ทช. งานเข้ารื้อแบบสร้างทางใหม่ หวั่นผู้ใช้ถนนอันตราย” โดยมีเนื้อหาว่า กรมทางหลวง( ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะดำเนินการรื้อเกาะกลาง เพื่อใช้แบริเออร์แปะแผ่นยางพารา (Rubber Fender barrier) นั้นกรมทางหลวง ขอชี้แจงว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่ได้มีนโยบายให้ทุบรื้อเกาะกลางเดิมที่เป็นแบบเกาะยก เพื่อทำใหม่เป็นแบริเออร์ แต่ได้สั่งการให้ดำเนินการในโครงการก่อสร้างใหม่ หรือปรับปรุงเกาะสีที่มีอยู่เดิมเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาถนนที่เป็นเกาะสี จะเกิดอุบัติเหตุรถวิ่งข้ามเลนสวนกัน ชนประสานงารุนแรงบ่อยครั้ง และมีผู้เสียชีวิต กรมทางหลวงจะดำเนินการนำแท่ง Rubber Fender Barrier มาวางเฉพาะพื้นที่เกาะกลางถนนที่เป็นเกาะสี เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนถนนทางหลวงนอกจากนี้ถนนที่จะออกแบบใหม่ในปีงบประมาณ 2563 ขนาด 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร จะมีการออกแบบระบบ Rubber Fender Barrier เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุเช่นกัน เพราะจากผลการวิจัยพบว่า การใช้แท่ง Concrete Barriers โดยมีแผ่นยางกันกระแทกคลุมแท่งคอนกรีต จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้ไม่น้อยกว่า 30% อย่างไรก็ตามการเลือกใช้แบริเออร์แทนการปรับปรุงเป็นเกาะยก เพราะมีราคาถูกกว่า ทำได้เร็ว ปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง และไม่เกิดการวิ่งข้ามเลนมาชนรูปแบบเกาะกลางที่ กรมทางหลวงจะเลือกใช้กับถนนของ กรมทางหลวง จะใช้เป็นเกาะกลางแบบแบริเออร์เป็นหลัก ซึ่งนิยมใช้กับทางหลวงที่มีความกว้างเขตทางแคบ และเป็นรูปแบบฉนวนกั้นที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย โดยออกแบบให้มีระยะปลอดภัยด้านข้าง (Lateral Clearance) ระหว่างช่องจราจรกับเกาะกลางนายสราวุธ กล่าวด้วยว่า ยืนยันว่าการใช้เกาะกลางแบบแบริเออร์ เป็นรูปแบบที่มีข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัย รองรับความเร็วได้สูงกว่า ค่าก่อสร้างไม่สูง มีความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างมากกว่า จัดการจราจรได้ดี ใช้เวลาก่อสร้างน้อย เมื่อเทียบกับเกาะยกปลูกหญ้า อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงน้อย ทำให้ช่วยประหยัดเงินค่าก่อสร้างเกาะกลาง และลดค่าบำรุงรักษาเกาะกลางในการตัดหญ้าและรดน้ำต้นไม้ขณะเดียวกันยังเป็นการใช้พื้นที่ในการเวนคืนอย่างเต็มที่ และที่สำคัญจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน และช่วยให้ชาวสวนยางพาราขายยางพาราได้มากขึ้นด้วย 2 พฤศจิกายน 2562ฝ่ายประชาสัมพันธ์
title
นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา

วันนี้ (22 เมษายน 2562) เวลา 09.15 น. ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลังจากพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ โดยประชาชนบอกให้นายกรัฐมนตรีสู้ ๆ นายกรัฐมนตรีบอกขอให้สู้ร่วมกัน สู้กับความเดือดร้อน และเภทภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมบอกรักทุกคน และขอส่งใจให้ทุกคน แต่ขอให้เอาความรักความสามัคคีกลับคืนมา   โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณกำลังใจจากประชาชนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า ขอให้ช่วยกันดูเรื่องปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงแรงงานหลบหนีผิดกฎหมาย พร้อมกับฝากให้ข้าราชการท้องถิ่นพัฒนาตัวเอง ทำงานเพื่อประชาชนให้มากขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนต้องเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการค้าขาย ขอให้เพิ่มช่องทางการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อ สร้างจุดขายเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า   นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยคนทุกช่วงวัย ที่สำคัญต้องรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คนไทยต้องมีความรักความสามัคคี มีความเคารพผู้ใหญ่ อย่าให้ใครมาเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล ประเทศไทยต้องสงบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนไทยทุกคน  ในส่วนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามทำทุกอย่างให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการดำเนินโครงการที่สำคัญต่าง ๆ อาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รัฐบาลก็ได้ทำเพื่อประชาชนหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสัญจร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วย