title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/04/2563 62,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ที่ กม.129+600 จำนวน 1 รายการ 08/04/2563 45,415.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.287+512 จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 18,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 64,436.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.291+150 จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 3,409.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.264+900 จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 48,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ที่ กม.61+918 RT จำนวน 45 รายการ 07/04/2563 460,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ที่ กม.61+918 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 510,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอรัญประเทศ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) บริเวณ กม.296+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0402 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล้อม บริเวณ กม.197+050 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 160,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 4,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/03/2563 19,997.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 31/03/2563 83,007.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 660 รายการ