title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 10/08/2563 8,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 10/08/2563 46,216.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตป้ายไวนิล 10/08/2563 495.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/08/2563 379,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/08/2563 4,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 33 รายการ 04/08/2563 57,921.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 05/08/2563 7,984.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 05/08/2563 5,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/08/2563 1,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 03/08/2563 140,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 256,481.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 31/07/2563 87,555.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 29/07/2563 3,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง 3M ชนิด 1 ด้าน (สีขาว) จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 359,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาเปลี่ยนตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบ Fixed Time 4 Phase และดวงโคมแบบ Retrofit LED ขนาด 300 มม. ชนิดมีตัวเลขนับถอยหลัง (สีเหลือง) จำนวน 2 รายการ 30/07/2563 273,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 779 รายการ