ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 12/07/2567 7,413.86 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/07/2567 14,937.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/07/2567 95,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 11/07/2567 8,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 10/07/2567 198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตป้ายคัทเอ้าท์และป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 09/07/2567 4,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/07/2567 300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 08/07/2567 198,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/07/2567 499,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/07/2567 720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน 03/07/2567 2,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/07/2567 95,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 03/07/2567 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 03/07/2567 144,358.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/07/2567 296,507.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,121 รายการ