title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/01/2565 497,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/01/2565 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/01/2565 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 17 รายการ 07/01/2565 13,546.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 07/01/2565 3,555.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/01/2565 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/01/2565 12,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/12/2564 2,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.295+331 - กม.296+366 RT. (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3366) 04/01/2565 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตป้าย จำนวน 2 รายการ 23/12/2564 4,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/12/2564 47,115.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/12/2564 41,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 23/12/2564 9,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/12/2564 280,447.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ป่าไร่ – ช่องตากิ่ว ระหว่าง กม.87+135 – กม.90+353 30/12/2564 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,296 รายการ