ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/02/2567 58,065.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/02/2567 315,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 41,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 2 รายการ 22/02/2567 42,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/02/2567 3,723.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/02/2567 8,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 19/02/2567 120,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 16/02/2567 269,447.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อว้สดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 14/02/2567 2,636.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2567 210,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/02/2567 409,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2567 14,509.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 2,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 09/02/2567 22,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,048 รายการ