ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/03/2567 256,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/03/2567 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 13/03/2567 58,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/03/2567 499,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/03/2567 1,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 11/03/2567 10,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 11/03/2567 110,995.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/03/2567 216,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/03/2567 136,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/03/2567 489,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 06/03/2567 80,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/03/2567 269,447.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน 11/03/2567 301,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 04/03/2567 2,065.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 04/03/2567 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,048 รายการ