ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) 01/04/2567 30,734.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 2 ระหว่าง กม.276+010 - กม.276+530 05/04/2567 930,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.77+386 - กม.80+036 05/04/2567 1,592,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 บริเวณที่ กม.269+431 (สี่แยกวัฒนานคร) 04/04/2567 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 ระหว่าง กม.239+335 - กม.239+925 04/04/2567 6,360,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 6 ระหว่าง กม.57+525 - กม.58+960 04/04/2567 1,975,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 5 ระหว่าง กม.43+870 - กม.45+305 04/04/2567 1,981,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.23+049 - กม.23+654 และ กม.37+674 - กม.38+444 และ กม.38+781 - กม.39+096 04/04/2567 2,468,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 29/03/2567 125,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+028 - กม.10+953 04/04/2567 2,484,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน กุดเตย - โคคลาน ระหว่าง กม.3+970 - กม.6+000 04/04/2567 2,687,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/03/2567 43,351.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 5 บริเวณที่ กม.254+133 (แยกคลองยาง) 03/04/2567 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.267+598 - กม.270+700 05/04/2567 3,848,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 6 ระหว่าง กม.226+680 - กม.230+475 LT., RT. 05/04/2567 949,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,048 รายการ