ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567) 01/07/2567 30,577.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน 01/07/2567 481,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/06/2567 64,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/06/2567 58,065.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 27/06/2567 241,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/06/2567 445,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 2 รายการ 25/06/2567 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 20/06/2567 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 20/06/2567 12,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ 20/06/2567 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/06/2567 2,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 20/06/2567 16,907.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 20/06/2567 299,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 17/06/2567 6,562.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 14/06/2567 208,755.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,121 รายการ