ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 30/05/2567 80,969.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 26 รายการ 29/05/2567 30,186.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตป้ายคัทเอ้าท์ จำนวน 1 รายการ 29/05/2567 3,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/05/2567 4,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาซ่อมป้ายแนะนำพร้อมเสา บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ที่ กม.129+700 จำนวน 1 แห่ง 28/05/2567 5,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาซ่อมราวกันอันตรายพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ที่ กม.125+644 จำนวน 1 แห่ง 28/05/2567 20,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาซ่อมป้ายหัวเกาะพร้อมเสา และไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ที่ กม.112+535 จำนวน 1 แห่ง 28/05/2567 23,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาซ่อมป้ายไฟแสดงทางโค้งชนิดโซล่าเซลล์พร้อมเสา บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.263+480 จำนวน 1 แห่ง 28/05/2567 29,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.255+400 จำนวน 1 แห่ง 28/05/2567 91,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 27/05/2567 106,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างปรับปรุงบ่อพักเดิมพร้อมฝาบ่อพัก ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ระหว่าง กม.109+000 - กม.113+500 จำนวน 1 แห่ง 24/05/2567 114,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/05/2567 192,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/05/2567 3,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 16/05/2567 102,615.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/05/2567 140,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,084 รายการ