ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 1 ระหว่าง กม.228+790 - กม.229+309 LT., RT. 03/04/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.271+045 - กม.272+265 LT. 03/04/2567 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+695 - กม.5+515 และ กม.5+615 - กม.6+945 03/04/2567 4,162,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.278+334 - กม.279+855 และ กม.280+421 - กม.281+261 และ กม.281+694 - กม.283+214 03/04/2567 6,365,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.63+483 - กม.64+813 LT. , RT. 02/04/2567 3,594,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน คลองยาง - สระขวัญ ระหว่าง กม.0+719 - กม.2+201 LT. , RT. 02/04/2567 3,883,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/03/2567 70,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/03/2567 95,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.240+725 จำนวน 1 แห่ง 19/03/2567 14,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.256+300 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 31,776.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.224+602 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 11,031.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.238+130 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 34,778.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอนควบคุม 0102 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ที่ กม.76+750 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 21,526.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 2 รายการ 15/03/2567 3,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/03/2567 98,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,048 รายการ