ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 29/01/2567 186,205.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/01/2567 40,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 26/01/2567 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 269,447.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 14,509.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 23/01/2567 15,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 23/01/2567 88,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/01/2567 157,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 22/01/2567 2,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/01/2567 71,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 22/01/2567 103,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/01/2567 2,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน 19/01/2567 499,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/01/2567 463,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 05/01/2567 11,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,048 รายการ