title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สระขวัญ - เขามะกา บริเวณ กม.๑๗+๙๓๐ (แยกน้ำซับ) ผลผลิต ๑ แห่ง 23/05/2562 23/05/2562 สก.23/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3486) ระหว่าง กม.71+400 – กม.72+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 03/04/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สก.22/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 งานจ้างเหมาทำการงานค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข ๓๓, ๓๕๙, ๓๖๑๘, ๓๓๙๕, ๓๔๖๒, ๓๓๖๖, ๓๔๘, ๓๑๙๘, ๓๔๘๖, ๓๔๗๙, ๓๓๐๘ ปริมาณงาน ๑๖ แห่ง (๑,๒๐๘ อัน) 15/03/2562 15/03/2562 สก.21/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.31+810 - กม.33+525 ปริมาณงาน 16,722 ตร.ม. 15/02/2562 15/02/2562 สก.20/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.๑๐+๗๐๐ - กม.๑๓+๕๒๖ ปริมาณงาน ๒๒,๖๐๘ ตร.ม. 15/01/2562 15/01/2562 สก.19/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ