ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/02/2567 619/60/67/67 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 619/60/67/66 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/02/2567 619/45/67/65 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 19/02/2567 619/45/67/64 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 16/02/2567 619/35/67/63 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2567 619/60/67/61 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/02/2567 619/60/67/60 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้า จำนวน 23 รายการ 09/02/2567 619/60/67/58 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 08/02/2567 619/60/67/57 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 08/02/2567 619/60/67/56 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 06/02/2567 619/45/67/55 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/02/2567 619/60/67/54 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/01/2567 619/35/67/53 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.293+500 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 29/01/2567 619/ - /67/52 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.292+761 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 29/01/2567 619/ - /67/51 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 184 รายการ