ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 348 , ทางหลวงหมายเลข 3067 , ทางหลวงหมายเลข 3395 และทางหลวงหมายเลข 3462 26/01/2566 สก.27/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.79+515 - กม.79+940 09/12/2565 สก.15/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง – โนนจิก ตอน 1 ระหว่าง กม.241+325 - กม.241+925 09/12/2565 สก.16/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 4 ระหว่าง กม.287+048 - กม.288+032 09/12/2565 สก.21/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 3 ระหว่าง กม.273+815 - กม.275+077 09/12/2565 สก.20/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.271+225 - กม.271+825 08/12/2565 สก.12/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 5 ระหว่าง กม.288+150 - กม.288+850 09/12/2565 สก.19/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 6 ระหว่าง กม.292+465 - กม.293+065 09/12/2565 สก.18/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.218+359 -กม.272+875 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.272+875 - กม.297+380 08/12/2565 สก.13/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 บริเวณ กม.67+400 (แยกบุกะสัง) 09/12/2565 สก.14/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ - เขามะกา ระหว่าง กม.17+654 - กม.18+206 08/12/2565 สก.11/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.116+745 - กม.117+174 08/12/2565 สก.10/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 2 ระหว่าง กม.82+538 - กม.83+798 09/12/2565 สก.17/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 4 ระหว่าง กม.236+676 - กม.237+096 09/12/2565 สก.23/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.129+045 - กม.129+461 09/12/2565 สก.22/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 57 รายการ