ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 19/12/2566 619/-67/26 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/11/2566 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/07/2566 619/04/66/37 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 18/11/2564 619/60/65/15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/11/2562 619/35/63/29 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 62117222335 15/11/2562 619/30/63/03 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 24/10/2562 619/60/63/1 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 25/02/2562 619/60/62/118 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 13/12/2561 619/62/06 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ