ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 18/11/2564 619/60/65/15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/11/2562 619/35/63/29 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 62117222335 15/11/2562 619/30/63/03 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 24/10/2562 619/60/63/1 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 25/02/2562 619/60/62/118 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 13/12/2561 619/62/06 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ