ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 31/08/2563 619/60/63/247 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3486) ระหว่าง กม.71+400 – กม.72+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สก.22/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ