title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/06/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยเเขวงทางหลวงสระเเก้ว (วัฒนานคร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 2 ระหว่าง กม.14+160 - กม.18+766 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน กุดเตย - โคคลาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+655 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 ระหว่าง กม.245+212 - กม.245+652 และ กม.246+125 - กม.247+245 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.73+585 - กม.75+440 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 6 ระหว่าง กม.273+000 - กม.274+476 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 3 ระหว่าง กม.39+145 - กม.41+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 5 ระหว่าง กม.267+385 - กม.268+225 และ กม.268+645 - กม.269+555 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 2 ระหว่าง กม.296+065 - กม.296+575 และ กม.297+050 - กม.297+770 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 3 ระหว่าง กม.98+775 - กม.100+630 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 57 รายการ