แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 ระหว่าง กม.239+335 - กม.239+925 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3616 ตอน ทางเข้าบ้านใหม่ปากฮ่อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+340 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานบำรุงสะพาน ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.254+385 LT.,RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 6 ระหว่าง กม.226+680 - กม.230+475 LT., RT. เปลี่ยนแปลงแผน
5 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.23+049 - กม.23+654 และ กม.37+674 - กม.38+444 และ กม.38+781 - กม.39+096 เปลี่ยนแปลงแผน
6 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 3 ระหว่าง กม.296+157 - กม.296+693 เปลี่ยนแปลงแผน
7 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.271+045 - กม.272+265 LT. เปลี่ยนแปลงแผน
8 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
9 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
10 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.1+349 - กม.2+260 เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 142 รายการ