ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 8 ระหว่าง กม.237+000 - กม.237+120 10/04/2567 สก.36/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.254+385 LT.,RT. 09/04/2567 คค 06061/พ.1/e.29/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.279+700 - กม.280+700 05/04/2567 สก.19/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงสระแก้ว 1 แห่ง จังหวัดสระแก้ว ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.234+837 - กม.234+950 RT. 04/04/2567 สก.40/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 3 ระหว่าง กม.296+157 - กม.296+693 03/04/2567 คค 06061/พ.1/e.24/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3616 ตอน ทางเข้าบ้านใหม่ปากฮ่อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+340 03/04/2567 สก.18/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ตอน 4 ระหว่าง กม.116+750 - กม.117+850 03/04/2567 คค 06061/พ.1/e.26/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ตลาดโรงเกลือ - ป่าไร่ ระหว่าง กม.0+036 - กม.1+476 02/04/2567 คค 06061/พ.1/e.20/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงหนองน้ำใส แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 02/04/2567 คค 06061/พ.1/e.21/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 02/04/2567 คค 06061/พ.1/e.22/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 02/04/2567 คค 06061/พ.1/e.23/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.1+349 - กม.2+260 01/04/2567 สก.17/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 2 ระหว่าง กม.276+010 - กม.276+530 01/04/2567 สก.10/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.77+386 - กม.80+036 01/04/2567 สก.11/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 บริเวณที่ กม.269+431 (สี่แยกวัฒนานคร) 29/03/2567 สก.6/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 112 รายการ