title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 2 ระหว่าง กม.296+065 - กม.296+575 และ กม.297+050 - กม.297+770 18/11/2563 คค 06061/พ.1/e.23/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 6 ระหว่าง กม.273+000 - กม.274+476 18/11/2563 คค 06061/พ.1/e.24/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน กุดเตย - โคคลาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+655 18/11/2563 คค 06061/พ.1/e.22/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.21+400 - กม.23+255 17/11/2563 คค 06061/พ.1/e.19/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 5 ระหว่าง กม.267+385 - กม.268+225 และ กม.268+645 - กม.269+555 17/11/2563 คค 06061/พ.1/e.21/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 ระหว่าง กม.245+212 - กม.245+652 และ กม.246+125 - กม.247+245 17/11/2563 คค 06061/พ.1/e.20/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 2 ระหว่าง กม.14+160 - กม.18+766 (เป็นช่วงๆ) 17/11/2563 คค 06061/พ.1/e.17/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ที่ กม.๗๖+๖๕๐ (ด้านซ้ายทาง) 17/11/2563 คค 06061/พ.1/e.18/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.73+585 - กม.75+440 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.14/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 3 ระหว่าง กม.98+775 - กม.100+630 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.13/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.5+040 - กม.6+895 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.10/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 3 ระหว่าง กม.39+145 - กม.41+000 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.15/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 4 ระหว่าง กม.46+145 - กม.48+000 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.288+415 - กม.288+800 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.12/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน อ่างฤาไน - ทุ่งกบินทร์ ระหว่าง กม.156+425 - กม.158+000 16/11/2563 คค 06061/พ.1/e.16/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 52 รายการ