ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 02/06/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 12/05/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 09/03/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 03/02/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 02/01/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 05/11/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 01/10/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 03/09/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 01/08/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 02/07/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 04/06/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 01/05/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 01/04/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ