title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 14/07/2563 619/ - /63/176 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 03/07/2563 619/60/63/190 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/06/2563 619/45/63/187 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 30/01/2563 619/ - /63/84 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 30 รายการ 20/01/2563 สก.3/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 30 รายการ 06/01/2563 สก.1/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/10/2562 619/85/63/5 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 28/08/2562 619/35/62/79 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/08/2562 619/30/62/76 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร ที่ กม.274+780 จำนวน 1 รายการ 12/07/2562 619/ - /62/231 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/06/2562 619/35/62/212 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 รายการ 28/06/2562 619/-/62/197 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 จ้างแบบเบ็ดเสร็จ 2 รายการ 06/06/2562 619/62/20 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 21/05/2562 619/-/62/183 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 14/05/2562 619/62/17 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ