title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+807 - กม.12+417 และ กม.12+523 - กม.13+958 14/12/2564 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 14/07/2563 619/ - /63/176 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 03/07/2563 619/60/63/190 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/06/2563 619/45/63/187 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 30/01/2563 619/ - /63/84 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 30 รายการ 20/01/2563 สก.3/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 30 รายการ 06/01/2563 สก.1/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/10/2562 619/85/63/5 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 28/08/2562 619/35/62/79 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/08/2562 619/30/62/76 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร ที่ กม.274+780 จำนวน 1 รายการ 12/07/2562 619/ - /62/231 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/06/2562 619/35/62/212 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 รายการ 28/06/2562 619/-/62/197 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 จ้างแบบเบ็ดเสร็จ 2 รายการ 06/06/2562 619/62/20 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 21/05/2562 619/-/62/183 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ