ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/07/2566 619/04/66/37 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/05/2566 619/45/66/128 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ตอน ช่องกุ่ม - หนองสังข์ ระหว่าง กม.๑๓+๖๖๓ - กม.๑๘+๕๒๖ 17/10/2565 คค 06061/พ.1/e.3/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๗๕ - กม.๑๒๕+๙๘๐ (รวมแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘) 17/10/2565 คค 06061/พ.1/e.4/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+807 - กม.12+417 และ กม.12+523 - กม.13+958 14/12/2564 สก.5/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 14/07/2563 619/ - /63/176 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 03/07/2563 619/60/63/190 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/06/2563 619/45/63/187 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 30/01/2563 619/ - /63/84 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 30 รายการ 20/01/2563 สก.3/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 30 รายการ 06/01/2563 สก.1/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/10/2562 619/85/63/5 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 28/08/2562 619/35/62/79 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/08/2562 619/30/62/76 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร ที่ กม.274+780 จำนวน 1 รายการ 12/07/2562 619/ - /62/231 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ