title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 10/08/2563 619/85/63/217 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 10/08/2563 619/40/63/219 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 จ้างผลิตป้ายไวนิล 10/08/2563 619/ - /63/218 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/08/2563 619/60/63/216 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/08/2563 619/60/63/215 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 33 รายการ 04/08/2563 619/85/63/212 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 05/08/2563 619/85/63/214 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 05/08/2563 619/30/63/57 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/08/2563 619/35/63/213 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 03/08/2563 619/60/63/211 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 619/45/63/210 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 31/07/2563 619/35/63/209 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 29/07/2563 619/30/63/56 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง 3M ชนิด 1 ด้าน (สีขาว) จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 619/ - /63/208 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 จ้างเหมาเปลี่ยนตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบ Fixed Time 4 Phase และดวงโคมแบบ Retrofit LED ขนาด 300 มม. ชนิดมีตัวเลขนับถอยหลัง (สีเหลือง) จำนวน 2 รายการ 30/07/2563 619/ - /63/205 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 717 รายการ