title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/04/2563 08/04/2563 619/35/63/130 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ที่ กม.129+600 จำนวน 1 รายการ 08/04/2563 08/04/2563 619/ - /63/129 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.287+512 จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 619/ - /63/124 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 619/45/63/123 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.291+150 จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 619/ - /63/125 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.264+900 จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 619/ - /63/126 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ที่ กม.61+918 RT จำนวน 45 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 619/60/63/128 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 619/60/63/121 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 619/60/63/122 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/03/2563 31/03/2563 619/35/63/120 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 31/03/2563 31/03/2563 619/35/63/119 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/03/2563 31/03/2563 619/60/63/118 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 31/03/2563 31/03/2563 619/60/63/117 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 619/45/63/116 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 619/60/63/115 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 590 รายการ