ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2566 619/35/66/60 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/01/2566 619/35/66/59 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/01/2566 619/60/66/58 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 25/01/2566 619/04/66/14 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/01/2566 619/45/66/57 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/01/2566 619/60/66/56 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 24/01/2566 619/60/66/55 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/01/2566 619/04/66/13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 20/01/2566 619/45/66/54 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 18/01/2566 619/60/66/53 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 18/01/2566 619/04/66/12 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/01/2566 619/60/66/52 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 619/35/66/51 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 27 รายการ 16/01/2566 619/85/66/50 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 จ้างผลิตฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 13/01/2566 619/ - /66/49 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,591 รายการ