title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 15/06/2564 619/30/64/51 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 14/06/2564 619/7064/157 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 จ้างเหมาบริการตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 14/06/2564 619/ - /64/156 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/06/2564 619/35/64/155 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 10/06/2564 619/70/64/154 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 10/06/2564 619/70/64/153 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 จ้างเหมาตัดหญ้า 07/06/2564 619/ - /64/151 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 07/06/2564 619/60/64/152 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/06/2564 619/60/64/150 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 07/06/2564 619/30/64/50 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 07/06/2564 619/30/64/49 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/06/2564 619/60/64/149 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/06/2564 619/60/64/147 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/06/2564 619/35/64/148 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/05/2564 619/35/64/144 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,006 รายการ