ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/02/2567 619/60/67/67 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 619/60/67/66 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 2 รายการ 22/02/2567 619/67/04/22 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 619/67/04/21 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/02/2567 619/67/05/20 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/02/2567 619/45/67/65 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 19/02/2567 619/45/67/64 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 16/02/2567 619/35/67/63 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 ซื้อว้สดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 14/02/2567 619/35/67/62 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2567 619/60/67/61 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/02/2567 619/60/67/60 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2567 619/67/04/19 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 619/85/67/59 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 09/02/2567 619/67/04/18 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 3 รายการ 09/02/2567 619/67/04/17 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,886 รายการ