title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 25/02/2564 619/35/64/78 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/02/2564 619/30/64/26 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 23/02/2564 619/40/64/77 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 22/02/2564 619/35/64/75 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 จ้างเหมาทำการงานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เเละเกาะเเบ่งถนน จำนวน 10 รายการ 22/02/2564 619/ - /64/76 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/02/2564 619/60/64/74 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/02/2564 619/60/64/73 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 619/30/64/25 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 619/30/64/24 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/02/2564 619/35/64/71 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/02/2564 619/60/64/69 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 10/02/2564 619/45/64/70 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน 10/02/2564 619/-/64/23 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 10/02/2564 619/30/64/22 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/02/2564 619/60/64/67 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 902 รายการ