title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/01/2565 619/60/65/58 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/01/2565 619/60/65/57 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/01/2565 619/60/65/57 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 17 รายการ 07/01/2565 619/85/65/56 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 07/01/2565 619/30/65/25 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/01/2565 619/30/65/24 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/01/2565 619/60/65/55 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/12/2564 619/30/65/23 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 จ้างผลิตป้าย จำนวน 2 รายการ 23/12/2564 619/ - /65/53 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/12/2564 619/35/65/54 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/12/2564 619/60/65/51 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 23/12/2564 619/45/65/52 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/12/2564 619/35/65/50 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/12/2564 619/30/65/22 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/12/2564 619/30/65/21 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,223 รายการ