กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ลงวันที่ 20/10/2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพรพิชิต กลิ่นมาลี ผอ.ขท.สระแก้ว(วัฒนานคร) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสระแก้ว ตำรวจทางหลวงสระแก้ว ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566 บริเวรเกาะกลางทางหลวงหมายเลข 33 (หน้าคอฟฟี ฮิลล์ สระแก้ว)


'