title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 21 รายการ 11/06/2564 สก.1/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 2 ระหว่าง กม.296+065 - กม.296+575 และ กม.297+050 - กม.297+770 26/11/2563 คค 06061/พ.1/e.23/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 6 ระหว่าง กม.273+000 - กม.274+476 26/11/2563 คค 06061/พ.1/e.24/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน กุดเตย - โคคลาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+655 26/11/2563 คค 06061/พ.1/e.22/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.21+400 - กม.23+255 25/11/2563 คค 06061/พ.1/e.19/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 5 ระหว่าง กม.267+385 - กม.268+225 และ กม.268+645 - กม.269+555 25/11/2563 คค 06061/พ.1/e.21/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 ระหว่าง กม.245+212 - กม.245+652 และ กม.246+125 - กม.247+245 25/11/2563 คค 06061/พ.1/e.20/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
8 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 2 ระหว่าง กม.14+160 - กม.18+766 (เป็นช่วงๆ) 25/11/2563 คค 06061/พ.1/e.17/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
9 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ที่ กม.๗๖+๖๕๐ (ด้านซ้ายทาง) 25/11/2563 คค 06061/พ.1/e.18/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
10 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.73+585 - กม.75+440 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.14/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 3 ระหว่าง กม.98+775 - กม.100+630 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.13/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.5+040 - กม.6+895 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.10/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 3 ระหว่าง กม.39+145 - กม.41+000 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.15/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 4 ระหว่าง กม.46+145 - กม.48+000 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.11/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.288+415 - กม.288+800 24/11/2563 คค 06061/พ.1/e.12/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ