title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2562
ลงวันที่ 24/07/2562

วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2562  เวลา 9.30 น. แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) นำโดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว นายกานต์  สินสืบผล พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสระแก้วได้จัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สำนักงานแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ชั้น 1


'